Písma

Hlavní písmo

Aa
Satoshi
Získat písmo
Více info
Používané řezy písma

SemiBold (600)

Bold (700)

Základní ukázka znaků

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Sekundární písmo

Aa
Lexend
Získat písmo
Centrum stahování
Používané řezy písma

Regular (400)

Medium (500)

SemiBold (600)

Bold (700)

Základní ukázka znaků

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Textové písmo

Aa
Inter
Získat písmo
Centrum stahování

Náhradní písmo

Náhradní písmo je čistě univerzální. Toto písmo je na každém počítači a informace, které napíšete tímto písmem, se příjemci s největší pravděpodobností adekvátně zobrazí.

Platforma
Písmo
PC Arial
MAC Helvetica / San Francisco

Používání písem

Tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, doplňkové nebo alternativní písmo. Uvedená pravidla vycházejí především z licenčních možností daných písem.

Použití písma SatoshiLexendInter
Webdesign
Mobilní aplikace
Sdílené online dokumenty
Offline dokumenty
Marketingové tiskoviny
E-maily

Tabulka speciálních znaků

Tabulka znaků, které obvykle nejsou na klávesnici a vyžadují speciální, těžce zapamatovatelné zkratky. Každý znak lze kliknutím na tlačítko „Kopírovat“ zkopírovat do schránky k dalšímu použití.

Uvozovky
Zobrazit
Uvozovky dolní (otevírací)
Uvozovky horní (uzavírací)
Anglické uvozovky otevírací
Anglické uvozovky uzavírací
» Špičaté uvozovky
« Špičaté uvozovky
Špičaté uvozovky jednoduché
Špičaté uvozovky jednoduché
Závorky
Zobrazit
[ Levá hranatá závorka
] Pravá hranatá závorka
( Levá kulatá závorka
) Pravá kulatá závorka
{ Levá složená závorka
} Pravá složená závorka
< Levá úhlová závorka
> Pravá úhlová závorka
Matematické symboly
Zobrazit
± Plus minus symbol
× Násobení
÷ Dělení
Odmocnina
Nekonečno
Nerovná se
Přibližně rovná se
½ Jedna polovina
¼ Čtvrtina
¾ Tři čtvrtiny
° Stupně
% Procento
Promile
Měnové symboly
Zobrazit
Euro
$ Dolar
Bitcoin
£ British Pound
¥ Japanese Yen
Indian Rupee
Russian Ruble
South Korean Won
Vietnamese Dong
¤ Znak měny
Ostatní znaky
Zobrazit
Pomlčka půlčtverčíková (En dash)
Pomlčka čtverčíková (Em dash)
Tři tečky
& Ampersand
* Hvězdička
Křížek
Dvojitý křížek
· Střední tečka
Odrážka
# Křížek
@ Zavináč
© Copyright
® Registrovaná ochranná známka
Apostrof
Odstavec