Loga

První množina log

Tato loga jsou hlavní a nejčastěji používaná loga ve vizuálním stylu značky a mají vždy největší prioritu.

Druhá množina log